PREVENCINĖ VEIKSMO SAVAITĖ ,,MES ELGIAMĖS ATSAKINGAI“

 Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais mūsų gimnazijoje lapkričio mėnesio paskutinę savaitę (23-27 d.) vyko prevencinė veiksmo savaitė ,,Mes elgiamės atsakingai“. Savaitės tikslas kurti sveiką, saugią gimnazijos aplinką, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams. Šiais metais savaitės renginiai vyko neįprastu - nuotoliniu būdu.

Lapkričio 23-27 dienomis organizavome konkursą ,,Mano veido kaukė“. Vienkartines medicinines kaukes dekoravo I-IV klasių mokiniai, jiems padėjo dailės mokytoja Giedrė Slavinskienė. Nugalėtojai apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.  I vietą kaukių konkurse laimėjo IIe klasės mokinė Gabija Martinkutė, II vietą iškovojo IVc klasės mokinė Gabija Zinkevičiūtė ir III vieta atiteko IVc klasės mokiniui Donatui Slipiko. Dailiausios kaukės buvo išsiųstos į Vilniaus miesto mokyklų mokinių konkursą-parodą „Saugok save originaliai“.Anglų kalbos mokytoja Oksana Andrukonienė I klasėse pravedė 5 integruotas anglų kalbos pamokas priklausomybių tema. Jų metu mokiniai sužinojo apie kiekvieną priklausomybę, aptarė  pasekmes, diskutavo.

VDU studentė Karolina Poškutė, atliekanti praktiką mūsų gimnazijoje, pravedė klasės valandėles IIa ir IIb klasėse apie psichikos sveikatos stigmą. Paskatino susimąstyti mokinius, kodėl svarbu rūpintis savo psichine sveikata ir kas nutinka, jeigu ja nesirūpinama.

Atlikome patyčių lygio nustatymo tyrimą, dalyvavome mokymuose klasių auklėtojams ,,Kaip vesti susirinkimus priklausomybių prevencijos klausimais“.

Gimnazijos istorijos lyderių klubas, vadovaujamas istorijos mokytojos Irenos Valušienės, organizavo viktoriną I klasių mokiniams ,,Mes elgiamės atsakingai“. Viktorina vyko trimis etapais, kiekviename iš jų po10 klausimų apie sveiką gyvenseną, žalingus įpročius ir šių dienų aktualiją COVID-19 pandemiją. Viktorinos nugalėtojai - Ic klasė, II vietą užėmė Ia klasė, III vietą – Id klasė. Apie viktoriną mokiniams primins padėkos raštai ir dovanėlės.

Kartu su pilietinio ugdymo mokytojais įgyvendinome projektą ,,Kilti ir kelti“. Jo metu buvo parengtas mokinio garbės kodeksas ir 2021 m. kalendorius.

Ačiū visiems, prisidėjusiems prie šios savaitės organizavimo!

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė, skyriaus vedėja Laima Juškevičienė