2020-10-19. Gimnazijos ir Pilaitės bendruomenės centro „Mažoji Lietuva“ bendradarbiavimas bei veiklos

 

Tęsdama bendradarbiavimą su  Pilaitės bendruomenės centru „Mažoji Lietuva“, gimnazija įgyvendina projektą „Pasitikėk manimi“.


Šio projekto tikslas – skatinti įvairias vaikų saviraiškos formas, sudaryti palankias turiningo ir prasmingo poilsio sąlygas, teikiančias teigiamas emocijas, ugdant tarpasmeninio bendravimo įgūdžius, dalyvaujant bendruose ir individualiuose užsiėmimuose. Šiems tikslams pasiekti buvo išsikelti uždaviniai:

  • ugdyti aktyvų visuomenės dalyvį, pilietį, mąstantį ir ieškantį būdų iškilusioms problemoms spręsti;
  • skatinti kartų bendradarbiavimą. Organizuoti integruotas pamokas, išvykas;
  • skatinti vaikų saviraišką ir kūrybiškumą. Pastatyti spektaklį;
  • ugdyti bendruomeniškumą. Organizuoti bendruomenės Kalėdinį vakarą.

Projekto ilgalaikis siekis – sukurti aplinką, palankią jauno žmogaus gyvenimui ir saviraiškai.

Prasidėjus naujiems mokslo metams, aktyviai startavome ir įgyvendinome keletą veiklų. Gražią paskutinę rugsėjo dieną gabūs II klasių mokiniai kartu su senjorais aplankė prezidento A. Smetonos dvarą, Užugirio mokyklą, Taujėnų dvarą. Kelionės metu nuoširdžiai pabendravome, kartu praleidome dieną, padėjome senjorams aplankyti istorines vietas. Spalio pradžioje Pilaitės bendruomenės senjorams ir neformalaus švietimo veiklose „Mentorystė“ ir „Vyresnysis draugas“ dalyvaujantiems mokiniams buvo organizuoti „Ebru“ užsiėmimai. Tapyba ant vandens ramina mintis, išlaisvina jausmus, skatina kūrybiškumą, gerina emocinę ir fizinę sveikatą, veikia atpalaiduojančiai. Piešimas ant vandens padeda susitelkti ir ugdo pasitikėjimą savimi.


Projektas remiamas iš Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Vilniaus miesto savivaldybėje. 

Socialinė pedagogė Virginija Ratiukienė