2020-09-03. NUO RUGSĖJO 7 D. (PIRMADIENIO) GIMNAZIJOJE UGDYMAS VYKDOMAS MIŠRIU BŪDU

Atsižvelgiant į Bendrųjų ugdymo planų pakeitimus, įteisintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. V-1152 ir 2020 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. V-1159, patikslintas gimnazijos ugdymo planas 2020−2021 mokslo metams. Pakeitimams pritarė Gimnazijos taryba, jie suderinti su  Savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriumi.

       Vadovaujantis Pilaitės gimnazijos UP II skyriaus 10-o skirsnio 60punktu nuo 2020 m. rugsėjo 7 d. (pirmadienio) ugdymas gimnazijoje organizuojamas mišriu būdu:

601. Gimnazija, dėl susiklosčiusių aplinkybių  priėmusi sprendimą ugdymo procesą įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu ir kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, derina nuotolinį (N) ir kasdieninį (K) mokymo proceso organizavimo būdą kas antrą dieną (2 savaičių ciklais) pagal schemą:

 

Pirma

dienis

Antra

dienis

Trečia

dienis

Ketvirta

dienis

Penkta

dienis

Pirma

dienis

Antra

dienis

Trečia

dienis

Ketvirta

dienis

Penkta

dienis

I-II kl.

K

N

K

N

K

N

K

N

K

N

III-IV kl.

N

K

N

K

N

K

N

K

N

K

Tokiu būdu gimnazija, ugdymo programas įgyvendindama mišriu būdu, užtikrina, kad mokiniai pasiektų numatytus mokymosi pasiekimus ir nepatirtų mokymosi praradimų.

Kitaip tariant, rugsėjo 7 d. (pirmadienį) I-II kl. mokiniai eina į mokyklą -mokosi kasdieniniu būdu (K), o III-IV kl. mokiniai mokosi iš namų – nuotoliniu būdu (N). Antradienį I-II kl. mokosi iš namų (N), III-IV kl. eina į mokyklą (K). Taip ir keičiamasi kas antrą dieną.

Gimnazijos vadovai