2020-08-27. Susipažinkite

Prašome susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 30-2065/20 patvirtintu aprašu

DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS.

 Pabrėžiame, kad Tvarka yra parengta vadovaujantis VESOC sprendimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis.
Taip pat atkreipiame dėmesį, jog LR SAM Visuomenės sveikatos departamentas akcentuoja, jog renginiams yra nustatyti kiti saugumo reikalavimai, tad Rugsėjo 1-osios šventės renginiui dalyviams reikia dėvėti kaukes.|
Tėveliai, kasdien, išleisdami vaiką į mokyklą, įvertinkite jo sveikatos būklę (pamatuokite temperatūrą).

Nedelsdami informuokite apie nustatytą COVID-19 ligą ir privalomą saviizoliaciją.