2020-06-07. Įstojusieji į gimnaziją pristato dokumentus

Trišalių sutarčių  (mokinio, vieno iš tėvų ir gimnazijos direktoriaus) pasirašymo laikas (2020 m. rugpjūčio 24 - 27 d.) nurodomas kiekvienam kandidatui Vilniaus švietimo elektroninėje sistemoje.

Įstojusieji į gimnaziją sutarties pasirašymo dieną pristato:
1) nustatyto pavyzdžio sveikatos pažymą;
2) dvi  mokinio amžių atitinkančias nuotraukas (25 mm x 32 mm);
3) I  kl. mokiniai pristato 8 klasių baigimo mokymosi pasiekimų pažymėjimą (turėti kopiją), II kl. mok. – I klasės pasiekimų pažymėjimą, III kl. mok. – pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą; 
4) asmens  tapatybės  dokumento  kopiją.

Jeigu negalėsite atvykti nurodytu laiku, prašome informuoti ir susitarti dėl kito laiko. Gimnazijos raštinės telefono nr. 8-5-2307442.