2020-06-16. Dėl mokinių priėmimo

Skelbiame priimtų nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokytis Vilniaus Pilaitės gimnazijoje mokinių sąrašus ir mokymo(si) sutarčių pasirašymo datas.

I Klasė                                  Prašymų registracijos nr.
 

45674     45974     46185     46216     46333     46361     46597     46808     47319     47363     47616     47679     48055     48109     48130

48140     48153     48407     48432     48435     48470     48609     48928     49036     49353     49606     49625     49697     49790     49852

49872     49903     49974     50012     50101     50222     50273     50285     50315     50321     50367     50398     50638     50744     51020

51098     51131     51236     51303     51374     51426     51433     51436     51483     51610     51670     51988     52055     52077     52130    
52148     52207     52246     52345     52348     52365     52443     52463      52499     52624     52665     52740     52753     53013

53226     53371     53389     53457     53475     53594     53695     53760     53844     53898     53987     54085     54087     54175     54217

54250     54295     54310     54313     54326     54358     54362     54413     54451     54463     54669     54683     54748     54862     54880

54889     54911     54934     54935     55092     55167     55207     55278     55288     55297      55436     55499     55552     55723     55736

56041     56118     56204     56221     56346     56352     56499     56520     56572     56595     56606     56746     56769     56806     56808

56814     56828     50138     56868     48098     57040     57050

II klasė

 

  55806     56298
III klasė

 

  52258     52346

 

Mokymo(si) sutarčių pasirašymo datos

Klasė

Skaičius mokinių, kurių tėvai patvirtino kvietimą mokytis gimnazijoje- su jais pasirašyti mokymo(si) sutartis

Mokymo(si) sutarčių pasirašymo data

I  (buvusi 8a, 8b)

20; 18

08-24 (pirmad.)

I (buvusi 8c, 8d)

20; 22

08-25 (antrad.)

I  (buvusi 8e ir 8 kl. baigę mokiniai, kurie mokėsi ne M. Mažvydo progimnazijoje)

19; 17

08-26 (trečiad.)

I (buvusi 8p, 8pp) bei kvietimus mokytis II (55806, 56298) ir III (52258, 52346)  klasęje patvirtinę mokiniai

15; 12; 2; 2

08-27 (ketvirtad.)