NUO 2020-03-30 UGDYMO PROCESAS VYKS NUOTOLINIU BŪDU.

Žr. VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO/SI KARANTINO METU TAISYKLES

Mokymo(si) procesui bus naudojama ir popierinis (vadovėliai / pratybų sąsiuviniai, knygos, kt.), ir skaitmeninis turinys per Google classroom, Mano dienyną.

Pamokos vyks pagal tos dienos pamokų tvarkaraštį.

Prašome mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų kiekvieną darbo dieną pasitikrinti pranešimus Mano dienyne.

Kilus klausimams, neaiškumams, kreipkitės į mokytojus, klasės vadovus, pagalbos mokiniui specialistus, gimnazijos vadovus Mano dienyno pranešimu, elektroniniu paštu, telefonu.

Mokinius ir tėvus konsultuos:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vita Nedzveckaitė -  v.nedzveckaite@vilnius.eu

Mano dienyno administratorė, IT mokytoja Audronė Niūniavienė - a.niuniaviene@vilnius.eu

IT inžinierius, istorijos mokytojas Kornelijus Šinkūnas - k.sinkunas@vilnius.eu