Socialinės lyderystės projektas įgyvendintas. Surinktos ir perduotos lėšos Tautmilės prieglaudėlei.

2019 m. rugsėjo mėnesį mūsų gimnaziją pasiekė VšĮ „Pajautos grupės“ laiškas ir kvietimas dalyvauti projekto „Virtualus manekenas“ veiklose, kurias jau buvo išbandęs 2 c klasės mokinys Aurimas. Taigi, po pokalbio su mokyklos direktoriumi, administracija, gimnazijos moksleiviai prisijungė ir dalyvavo pilietiškumo projekte. 

Šis projektas – tai neformaliojo švietimo pilietiškumo projektas 14 -17 metų moksleiviams. Projektas vykdomas 7 savivaldybėse: Vilniaus m., Vilniaus raj., Elektrėnų raj., Kauno m., Kauno raj., Širvintų raj., Anykščių raj. Projekto vykdytojas – VšĮ Pajautos grupė. Parneris - VšĮ „Europos moterų verslo vadyba“ (EWMD Lithuania)  ir rėmėjas - Vilniaus Verslo kolegija.

Projekto tikslai:

  1. Bendradarbiaujant su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei švietimo įstaigomis užtikrinti vaikų socializacijos gerinimą, skatinti jų pilietiškumą ir saviraišką.
  2. Ugdyti vaikų ir jaunimo kompetencijas stiprinant pilietinę savimonę, pradedant nuo savęs ir savo talentų, gebėjimų pažinimo, savimonės formavimo ir skatinti norą palaikyti geranoriškus santykius su aplinkiniais, suvokiant žmonių įvairovę.
  3. Ugdant bendruomeniškumą ir įvairovės suvokimą skatinti gebėjimą savarankiškai spręsti kylančias problemas kolektyve ir bendruomenėje bei paskatinti savanorystei.

Projekto uždaviniai:

  1. Skatinamos pilietinės veiklos.
  2. Inicijuojami inovatyvūs savęs pažinimo ir komandinio bendravimo ir bendradarbiavimo mokymai ir užsiėmimai.
  3. Inicijuojama ir vykdoma komandinė veikla, gerinanti vietos bendruomenės problemų sprendimą.
  4. Skatinama savanorystė.
  5. Surengiamas įtaigiausios ir labiausiai motyvuotos komandos, realizavusios savo pilietiškumą atspindinčią akciją ar veiklą, konkursas.
  6. Surengiamas internetinis vebinaras „Moksleivio Sėkmės kalendorius“ – tolesnių veiklų planavimui ir saviraiškai, mokant dirbti su tikslais ir veiklų planavimu.
  7. Surengiama baigiamoji konferencija, pristatant atliktus projekto metu komandų darbus bei apdovanojamos aktyviausios komandos bei išrenkama Pilietiškiausia socialinių lyderių komanda.

Gimnazijoje buvo suburta 13 žmonių komanda, kuri organizavo Pyrago dieną. Iš mokykloje esančių 36 klasių (mūsų gimnazijos 19 klasių komplektų, o Martyno Mažvydo progimnazijos 18 klasių komplektų) dalyvavo 26 klasės. Taip pat prisidėjo tėveliai ir kiti šeimos nariai. Maloniai nustebino, kad nė viena prekiavusi klasė nepasiliko pinigų sau, viską paaukojo. Vadinasi, renginio labdaros idėja užkrėtėme tiek daug vaikų. Pyrago dienos metu surinkti 553 eur,- nuvežti į VšĮ Tautmilės prieglaudėlę. Iš kart po renginio nuvežti pinigų nepavyko dėl paskelbto karantino, tačiau lapkričio 29 d. jie mus priėmė ir LABAI, LABAI PADĖKOJO MOKYKLŲ BENDRUOMENĖMS.  VšĮ „Tautmilės globa“ vadovė Tautmilė Stanevičiūtė savanoriška beglobių gyvūnų globa užsiima nuo 2008 m. Tautmilė yra savanoriavusi praktiškai visose didžiosiose Vilniaus gyvūnų globos organizacijose („Sos gyvūnai“, „Gyvybės vagonėliai“, „Lesė“) ir už savo veiklą yra gerai žinoma Vilniaus gyvūnų mylėtojų tarpe.  Atskira organizacija  VšĮ „Tautmilės globa“ buvo įsteigta 2012 m. 2011 m. už darbą gyvūnų globos srityje Tautmilė buvo Delfi portalo apdovanota kaip „Didžiausia metų širdis“.  Prieglaudos veikla/misija beglobių gyvūnų gelbėjimas, jų gydymas, globa iki padovanojimo, atsakingų šeimininkų paieška, beglobių gyvūnų mažinimas humaniškais būdais (sterilizacija, kastracija), visuomenės švietimas dėl žiauraus elgesio su gyvūnais bei beglobių gyvūnų skaičiaus mažinimo klausimais (ekskursijos prieglaudoje, pristatymai, dalyvavimas masiniuose renginiuose).
 

2019 m. gruodžio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybėje vyko baigiamoji konferencija „Socialinis lyderis“. Susirinko visų regionų komandos, kurios pristatė savo įgyvendintas idėjas. Džiaugiamės padarytais gerais darbais!!!!!

Virginija Ratiukienė