Gimnazijos ir Pilaitės bendruomenės centro „Mažoji Lietuva“ bendradarbiavimas bei veiklos

 
 

Mūsų gimnazija aktyviai bendradarbiauja su Pilaitės bendruomenės centru „Mažoji Lietuva“, yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį. Šiais metais gavome pasiūlymą iš centro pirmininkės A. Čepulienės prisidėti prie Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje. Taip gimė projektas ’’Sveika siela – kūryboje, sveikas kūnas -  sporte“.

Šio projekto dėka organizuotos veiklos padėjo bendruomenės jaunimui gerinti asmenybės socializaciją, plėtoti saviraišką, padėjo ugdyti sceninę ir bendrąją kultūrą, estetinį skonį, kritinį mąstymą, skatino fizinį aktyvumą.

Kurdami spektaklį vaikai ne tik vaidino, bet ir patys aktyviai dalyvavo kuriant scenarijų, analizavo savo meninę veiklą, pasiekimų rezultatus ir poveikį auditorijai. Be dalykinių žinių jie taip pat lavino savo bendravimo, komunikacinius ir socialinius įgūdžius bendraamžių tarpe, platesnėje bendruomenėje ir kitų kultūrų kontekste. Spektaklio idėja liūdna - kaip jaunas žmogus išgyvena mirties, skyrybų, išdavystės patirtis, kaip bando ieškoti paspirties meilėje ir ištikimybėje. V.Šekspyro "Hamletas", nors parašytas 16 a. pradžioje nagrinėja dalykus, kurie yra vienodai svarbūs ir šių dienų žmogui: tik jaunam, tiek vyresniam.

Fizinio aktyvumo veiklos skirtos mokiniams užsiimantiems netradicinėmis sporto šakomis bei aktyviai sportuojantiems vaikams. Visus mokslo metus programos skirtos puoselėti sveikatą, stiprinti fizinę sveikatą, protinę pusiausvyrą ir bendrą savijautą, socialinės atskirties, patyčių ir agresyvumo mažinimui tarp mokinių, aktyviam laisvalaikio leidimui. Veiklų esmė – sveikos gyvensenos puoselėjimas, fizinis aktyvumas. Todėl veiklų paįvairinimas rudens metu padėjo mokiniams dar geriau pažinti vieniems kitus per įvairesnes  veiklas, ugdė aktyvios, sveikos gyvensenos įgūdžius.

Ačiū mokytojoms: Jūratei Norkūnienei, Jūratei Raškauskienei, Daivai Kapčinskienei, Virginijai Šniokienei, įgyvendinusiomis įdomias, aktyvias, naudingas veiklas.

Viso veiklose dalyvavo 51 mokinys.

 

Virginija Ratiukienė