2019-11-25. Edukacinė ekskursija (integruota istorija ir matematika) ,,Gynybinės sienos beieškant"I d klasės mokiniai ir jų auklėtoja J. Norkūnienė aiškinosi, kodėl ir kur stovėjo miesto gynybinė siena, skaičiavo, kiek vartų turėjo miestas. Mokiniai atliko užduotis, pasidaliję į 8 grupes, gynybinės sienos žemėlapio pagalba vedė klasės draugus ir mokytojus nuo vienos buvusių vartų vietos prie kitos, išklausė sargybinio kalbą, žaidė, skaičiavo (sieksniais, pėdomis ir uolekčiais) gynybinės sienos aukštį ir plotį, atstumus.


Įsiamžino prie vienintelių išlikusių Aušros vartų.